Sikkerhet, verdi og miljø : Greentech : Kjøp og salg av brukt IT-utstyr
Sikkerhet, verdi og miljø.
Slider
Verdivurdering.

Last opp liste med oversikt over utstyr som skal avhendes og motta verdivurdering innen to virkedager. For å kunne gi en riktig pris er det viktig at mest mulig av spesifikasjoner er beskrevet. Listen må være i Excel format.

Verdier : Greentech : Kjøp og salg av brukt IT-utstyr
Verdier.

Enten din bedrift skal gjøre en fullstendig utskifting av IT-parken eller sporadiske utskiftinger av IT-utstyr, bistår Greentech med garanterte restverdier og utkjøp av deres gamle IT-utstyr.

I tillegg til restverdi er naturligvis sikkerhet og miljø avgjørende for trygg avlevering av deres brukte IT-utstyr.

Sikker sletting - Med ISO Sertifiserte prosesser og sletteløsning godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet håndterer Greentech data for markedets mest sikkerhetskrevende kunder.

Årlig miljørapportering - Greentech forlenger levetiden på utrangerte IT produkter og utsteder årlige rapporter med miljødata til kundens miljøregnskap og bidrag til FNs bærekrafts mål.

Smidige løsninger - Smidig logistikk med kundevennlige løsninger der du som kunde får full tilgang til vår Partner Portal med oversikt over alt innlevert materiell.

Slider