Sertifiseringer : Greentech : Kjøp og salg av IT-utstyr
Kvalitet og sikkerhet.
Slider
Sertifiseringer : Greentech : Kjøp og salg av IT-utstyr
Sertifiseringer.

Greentech sitt mantra har alltid vært å utfordre bransjen med nyskapende teknologi og løsninger. En viktig del av dette er å levere kvalitet og sikkerhet gjennom hele vårt tjenestespekter.

Vi er derfor opptatte av å påse at våre interne prosedyrer fungerer optimalt og at våre kunder opplever en trygg og forutsigbar tjenesteleveranse.

ISO 27001

​Et ISO/IEC 27001 sertifikat viser at styringssystemet for informasjonssikkerhet er målt mot en standard for beste praksis i bransjen og funnet å være i samsvar med denne. Sertifisering av et uavhengig sertifiseringsorgan viser at man har truffet nødvendige tiltak for å beskytte sensitiv informasjon mot uautorisert adgang og endringer.

ISO 14001

ISO 14001 viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø. Fordi sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, vet kundene at de kan stole på at du aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.

OHAS 18001

Et OHSAS 18001-sertifikat viser at ditt ledelsessystem er målt mot en standard for god praksis og funnet å være i samsvar med den. Sertifikatet utstedes av et uavhengig akkrediteringsorgan og viser ansatte og andre interessegrupper at du arbeider etter føre var-prinsippet for å sikre dine medarbeideres arbeidsmiljø.

ISO 9001

ISO 9001 sertifikat viser at ditt ledelsessystem for kvalitet er sertifisert etter standarden for god kvalitetsledelse og er funnet å være i tråd med den. ISO 9001 er et spesielt godt verktøy for å redusere feil. Systemet hindrer at feil gjentar seg og identifiserer mulige feil før de oppstår. En slik feilreduksjon gir fordeler i form av kostnadsbesparelser.

Blancco GOLD Partner

Blancco Expert Eraser er et sletteverktøy godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).
Alle våre partnere kan, om ønskelig, selv foreta sletting gjennom Greentech Partner Portal.

Microsoft Authorized Refurbisher

Greentech er autorisert gjennom Microsoft Authorized Refurbisher programmet. Dette betyr at vi kan installere den nyeste programvaren fra Microsoft på alle enheter som kommer inn til vårt logistikksenter.

Slider