Ombruk er 20 ganger bedre enn gjenvinning

Tema : Greentech : Kjøp og salg av IT-utstyr

Greentech har en rolle som innsamler av utfaset IT-utstyr.

Det er 20 ganger bedre for miljøet å ombruke en datamaskin, enn å gjenvinne den. Dessverre så er det likevel ikke alle datamaskiner lar seg ombruke. Noen er alt for gamle, mens andre har for store skader. Greentech har en rolle som innsamler av utfaset IT-utstyr, og det medfører også at vi håndterer et volum som ikke lar seg ombruke. Vi er ikke et renovasjonsselskap, men vi tar likevel ansvar for behandling av gjenvinningen på best mulig måte. Vi gjør en grovsortering hos oss for å forsikre oss om at så høy andel som mulig blir gjenvunnet.

Gjenvinning gir nye produkter. Det være seg alt fra en VGA-kabel som ender opp som en skosåle, til gullet fra en prosessor som kan bli del av en giftering. Det ligger vesentlige miljøbesparelser i å ombruke råstoffer etter gjenvinning fremfor å utvinne nye fra naturen.

Greentech er en ansvarsbevisst aktør i det nordiske markedet. Vi knytter til oss ansvarsbevisste partnere og den forretningen vi gjør sammen påvirker miljøet vesentlig i form av reduserte utslipp av klimagasser, omfattende ombruk av IT-utstyr og ikke minst gjenvinning av ressurser fra produktene som gjenvinnes.

Vår visjon er at Greentech sammen med sine partnere skal bidra til å redusere klimagasser vesentlig ved å redusere behovet for å produsere nye PC-er i de tilfellene kundene ikke trenger en helt ny PC.

Tilbake til Forsiden Tilbake til Nyheter