Ombruk av pc, mobil og nettbrett

Ombruk av pc, mobil og nettbrett : Greentech

Ombruk betyr gjenbruk, og sett fra et miljøsynspunkt er gjenbruk svært energi- og ressursbesparende. Ombruk er faktisk 20 ganger bedre enn gjenvinning.

Greentech er en ansvarsbevisst aktør i det nordiske markedet. Vi knytter til oss ansvarsbevisste partnere og den forretningen vi gjør sammen påvirker miljøet vesentlig i form av reduserte utslipp av klimagasser, ved omfattende ombruk av IT-utstyr og ikke minst gjenvinning av ressurser fra produktene som gjenvinnes hos oss.

Ombruk gir bedre balanse mellom miljøtiltak og økonomi

Fordi vi forlenger produktenes livssyklus, kan investeringer i fornyet datautstyr være lønnsomt på mange måter. Uansett om du vil gjøre bytteavtale eller kjøpe brukt utstyr får du bedre balanse mellom miljøtiltak og økonomi. I tillegg styrker du bedriftens miljøprofil på en svært kostnadseffektiv måte.

Greentech er Norges største leverandør av brukt IT-utstyr og med Greentech som din dataleverandør kan du redusere IT-utgiftene med opptil 50 %.

Lønnsomt for miljøet – lønnsomt for bedriften.

Gjør en smart innbytteavtale

La oss håndtere alt IT-relatert utstyr når bedriften er ferdig med det.

  • Full kontroll på datasikkerheten.
  • Miljøvennlig håndtering av det kasserte utstyret.

Kontakt oss

Kjøp brukt IT-utstyr

  • Hjelper deg å redusere IT-investeringene
  • Gjør det enklere å opprettholde IT-parken frem til neste store utskifting

Kontakt oss

Tilbake til Forsiden Tilbake til Nyheter