Fremtiden er miljøvennlig – fremtiden er nå

Fremtiden er miljøvennlig – fremtiden er nå : Greentech

Økt fokus på ombruk og kontrollert gjenvinning vil gi enorme miljøfordeler

Forskning viser at IT-bransjen i dag står for ca 2 % av alt CO2-utslipp på jorda. Det er til sammenligning like mye som hele flybransjen. For å bremse denne utviklingen forstår alle at det må tas noen grep. Fremover forventes det derfor strengere krav fra offentlige myndigheter om gjenbruk av utstyr og råvarer av miljøhensyn; både med tanke på klimautslipp og inngrep i naturen ved utvinning av stadig mer råstoffer.

En datamaskin til forretningsbruk bør ha en levetid på minst 8 år

Forskningen konkluderer med at økt fokus på ombruk og kontrollert gjenvinning vil gi enorme miljøfordeler. United Nations University peker på at en datamaskin til forretningsbruk bør ha en levetid på minst 8 år. Ofte ser vi at behov for tyngre programvare tvinger bedriftene til å investere i nyere teknologi. Dermed brukes datamaskinene som regel bare kun i 2-4 år fra de er nye. Dette kaller vi livssyklus 1. Etter dette kommer Greentech på banen og kan hjelpe med fornying, oppgradering og videresalg av dette fortsatt levedyktige utstyret.

Derfor er det fornuftig å investere i brukt IT-utstyr

Mange mindre bedrifter, skoler, kommuner og privatpersoner bruker ikke programvare som krever det aller nyeste utstyret. Derfor er det fornuftig, både miljømessig og økonomisk, å investere i brukt IT-utstyr. Denne delen av livsløpet kaller vi derfor livssyklus 2.

Prosjekter med å digitalisere kommuner og skolesektoren er i full gang. Som en konsekvens av dette ser vi at mange av våre offentlige kunder har fokus på driftsstabilitet og utvidet garanti. Det gjør at en PC i mange tilfeller har et livsløp på totalt seks til syv år, noe som er nær målet om å utnytte maskinens forventede levetid basert på stabil drift og minimalt med vedlikeholds- og reparasjonskostnader.

Miljøvennlig samfunnsansvar

Greentech er en betydelig aktør med et samfunnsansvar for å sette nye standarder i forhold hva miljøfokus bør være og inneholde fremover. Greentech er en innovativ bedrift med innovative medarbeidere som daglig arbeider med miljøvennlig lønnsomhet som en målsetning.

700 kg CO2 pr maskin!

For hver datamaskin som produseres slippes det, i følge United Nations University, ut 700 kg CO2. Det sier seg selv at om vi kan ombruke en datamaskin i stedet for å produsere en ny så sparer vi miljøet for betydelige utslipp. Det er ikke bare CO2 det dreier seg om, men også kjemikalier, fossilt brensel, forbruk av naturressurser, vann og strøm, i tillegg til etiske utfordringer i forbindelse med utnyttelse av billig arbeidskraft.

Hvor mye er egentlig 700 kg CO2? En gjennomsnittlig norsk bil forurenser 159 gram CO2 per kilometer, så ved å ombruke en eneste datamaskin tilsvarer det ca 4 400 kjørte kilometer. Med andre ord en tur fra Mo i Rana til Lisboa i Portugal!

Tilbake til Forsiden Tilbake til Nyheter