Få kontroll på dine IT-assets.

Få kontroll på dine IT-assets : Greentech : Kjøp og salg av IT-utstyr

Vi sikrer en smidig og forutsigbar håndtering

Greentech har de siste 10 årene levert komplekse DaaS-relaterte tjenester globalt og nasjonalt. Sammen med vårt DaaS-team i Sandefjord sikrer vi en smidig og forutsigbar håndtering av hele livssyklusen fra A-Å.

Via vårt Globale nettverk av godkjente partnere håndterer vi livssyklus av IT-assets til alle verdens hjørner.

Klargjøring og utsendelse

Fra våre helautomatiserte produksjonslinjer, og via vårt globale partneraparat leverer vi login-klare klienter direkte til bruker.

Integrasjon

Via Greentech sin leverandørportal gir vi full integrasjon mellom Greentech og våre partnere. Dette reduserer manuelle prosesser, og gir samtidig full sporbarhet på klienten gjennom hele livssyklusen.

SLA

Greentech leverer 24 – 72 timers SLA globalt avhengig av hvilke tjenester som legges til av partner.

End of Life

Med ISO-sertifiserte prosesser og sletteløsning godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet håndterer Greentech data for markedets mest sikkerhetskrevende kunder. Greentech forlenger levetiden på utrangerte IT-produkter og utsteder årlige rapporter med miljødata til kundens miljøregnskap og bidrag til FNs bærekrafts mål.

Ønsker du å vite mer om hvordan Greentech kan bistå?
KONTAKT OSS

Tilbake til Forsiden Tilbake til Nyheter