Et sikkert valg siden 1995

Et sikkert valg siden 1995 : Greentech : Kjøp og salg av IT-utstyr

Sikker sletting og miljømessig avhending av IT-utstyr

Data på avveie kan medføre betydelige tap. Enten det gjelder brudd på GDPR eller at sensitiv selskapsinformasjon blir misbrukt. Greentech har siden 1995 håndtert sikker og miljømessig avhending for Nordens ledende bedrifter, og bistår i dag bedrifter med IT-avhending der sikkerhet og miljø er avgjørende.

Gjennom årlige kundeundersøkelser rangerer våre kunder årsaken til at de velger Greentech som partner på avhending av deres data.

  1. Sikker sletting – Med ISO Sertifiserte prosesser og sletteløsning godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet håndterer Greentech data for markedets mest sikkerhetskrevende kunder.
  2. Årlig miljørapportering – Greentech forlenger levetiden på utrangerte IT produkter og utsteder årlige rapporter med miljødata til kundens miljøregnskap og bidrag til FNs bærekrafts mål.
  3. Smidige løsninger – Smidig logistikk med kundevennlige løsninger der kunden får full tilgang til leverandørportal og oversikt over alt innlevert materiell.

Ønsker du å vite mer om hvordan Greentech kan bistå?
KONTAKT OSS

Tilbake til Forsiden Tilbake til Forsiden